Modelowanie

O kursie

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze metodologią i narzędzami modelowania zjawisk bądących przedmiotem badań kognitywistyki. W trakcie kursu omawiane są modele matematyczne i obliczeniowe. Kurs obejmuje wszytkie poziomy modelwoania od podstaw filozoficznych, przez generowwnie modeli, użycie ogólnych narzędzi weryfikacji i oceny jakości po stosowanie najpowszechniej używanych architektur służącycg do modelowania procesów psychicznych. Kurs został przygotowany z założeniem, że słuchaczom nie są obce podstawowe zagadnienia matematyczne i algorytmiczne.

Kurs składa się z piętnastu godzin wykładów i trzydiestu godzin ćwiczeń.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

Aktualności

Sylabus

Wykłady

  1. Podstawowe zagadnienia
  2. Proste modele ekologiczne
  3. Weryfikacja modeli
  4. Dopasowanie modelu
  5. Modelowanie Bayesowskie
  6. Modele sieciowe
  7. Architektury

Literatura dodatkowa

Do pobrania

Prowadzący

dr Tomasz Smoleń
Kontakt: tomasz.smolen@uj.edu.pl

Strona

Terminy dyżurów i inne informacje można znaleźć na mojej stronie w USOSie.

2019 © TS