@incollection{Smolen2012,
  address = {Kraków},
  author = {Tomasz Smoleń},
  booktitle = {Pojęcia},
  editor = {Józef Bremer and Adam Chuderski},
  pages = {247--269},
  publisher = {TAiWPN Universitas},
  title = {{Bayesowska teoria oceny podobieństwa i kategoryzacji}},
  year = {2012}
}